داستان کوتاه سرعت آهو

داستان کوتاه سرعت آهو

ﺳﺮﻋﺖ ﺁﻫﻮ 90 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻋته؛
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ که سرعت شیر 57 کیلومتر در ساعته.
ﭘﺲ ﭼﻄﻮﺭ ﺁﻫﻮ ﻃﻌﻤﻪ شیر می‌شه؟
“ﺗﺮﺱ” ﺁﻫﻮ ﺍﺯ ﺷﮑﺎﺭ ﺷﺪﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﻣيشه ﮐﻪ ﺍﻭن ﺑﺮﺍﯼ سنجیدن فاصله خودش با شیر مدام به “پشت ﺳﺮش” ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨه،
ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ همین سرعتش بسیار کم می‌شه!
تا جایی که شیر میتونه بهش برسه؛
یعنی ﺍﮔﺮ ﺁﻫﻮ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺵ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﮑﻨه طعمه ﺷﯿﺮ نمیشه!
ﺍﮔﺮ ﺁﻫﻮ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮﺩش ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷه؛ ﻫﻤونطور ﮐﻪ شیر به نیروش ایمان داره؛ ﻫﯿﭽوقت ﻃﻌﻤﻪ ﯼ ﺷﯿﺮ نخواهد شد.
ﺍﯾﻦ ﻗﺼﻪ ﯼ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ، ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻣوﻥ ایمان نداشته باشیم و در طول زندگی ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻧﮕﺎﻩ کنیم و به مرور خاطرات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﯾﻢ؛
ﻫﻢ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤوﻥ ﻋﻘﺐ میمونیم
ﻭ ﻫﻢ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺭو ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩیم…
آنتونی رابینز

داستان کوتاه عشق پنگوئن ها

داستان کوتاه سرعت آهو را هم اکنون با صدای

مهران حسن زاده گوش کنید :

mehrebaran

پادکست های بیشتری از ما بشنوید

منتظر دیدگاههای شما هستیم...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لینک کوتاه: